Ettevõtte registreerimise abi

Ettevõtte nimi
Ettevõtte aadress
Koduleht
Ettevõtte telefon


Ettevõtte aadress
Aadress kirjutage näiteks kujul: Mahlamäe 10, 79513 RAPLA; Kuuse 5, Alu 79601, Rapla maakond
For example: Mahlamäe 10, 79513 Rapla, ESTONIA
Ettevõtte nimi
Firma nimi kirjutage ilma ettevõtlusvormita näiteks kujul: Viimistlus
Please write company name without business type: Viimistlus
Koduleht
Näiteks: http://www.rek.ee
For example: http://www.rek.ee
Telefon
Telefoninumber kirjutage n=E4iteks kujul: 489 5564; 505 6981 või 5005 6006
For example: +372 489 5564; +372 505 6981 or +372 6066 6981