Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
JMP Projekt ,
Tooted/teenused Veo teenus multilift kalluriga, kaeve-ja pinnase tööd.
Registrikood 14444462
Asutamisaasta 2018
Töötajate arv 1
Tegevjuht Jüri Pütt
Aadress Koidu 23 Rapla
Telefon 5252297
E-post juriputt@gmail.com