Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Bremer Account ,
Tooted/teenused Jooksva raamatupidamise haldamine, majandusaasta aruanded, varasemate perioodide korrastamine, sise-eeskirjade koostamine.
Registrikood 14012366
Asutamisaasta 2016
Töötajate arv 1
Tegevjuht Merilin Pastak
Aadress Raplamaa, Kaiu vald
E-post bremer.raamatupidamine@gmail.com