Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Elkel,
Tooted/teenused Kaupade müük e-poe vahendusel
Registrikood 12768321
Asutamisaasta 2014
Töötajate arv 1
Tegevjuht Avo Treksler
Aadress Aia põik 1, Prillimäe 79702, Rapla maakond
Koduleht http://www.elkel.ee
E-post info@elkel.ee