Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
BTK Commerce ,
Tooted/teenused naiste ja meeste rõivad
Registrikood 12755554
Asutamisaasta 2014
Töötajate arv 1
Tegevjuht Boris Tsukker
Aadress Mäe 6-25, Alu alevik, Raplamaa 79601
Telefon 53446872
E-post btkcommerce@gmail.com