Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Polderos,
Tooted/teenused Metsamajandust abistavad tegevused
Registrikood 12642436
Asutamisaasta 2014
Töötajate arv 1
Tegevjuht Allar Põld
Aadress Tallinna mnt 37-1 Eidapere Kehtna 79003
Telefon +372 5345 9920
E-post allarpold12@gmail.com