Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
RAES, AS
Peategevusala Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüük EMTAK koodiga 513
Lisategevusala Toiduainete ja jookide jaemüük EMTAK koodiga 522
Tooted/teenused toidukaup, esmatarbekaup, tubakas ja alkohol
Lisainfo 2015.a. käive 2 683 956€

2014.a. käive 2 683 956 eurot
Registrikood 10048491
Asutamisaasta 1996
Töötajate arv 57
Tegevjuht Enn Kasari
Aadress Kooli 6a 79513 RAPLA
Koduleht http://www.karmani.ee
Telefon 489 4443
Üldnumber
489 4443
juhataja tel/faks
Faks 489 4441
E-post raes@hot.ee