Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Keel ja Ruum,
Tooted/teenused tõlketeenused, tarbetekstide tõlkimine inglise, itaalia ja prantsuse keelest eesti keelde
Registrikood 12459910
Asutamisaasta 2013
Töötajate arv 1
Tegevjuht Kadi Piirsalu
Aadress Jõeääre tn 3, Sulupere küla
Telefon +372 55565432
E-post kadi.piirsalu@gmail.com