Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
RatastelPood ,
Tooted/teenused Rõivad, tarbekaup, elektroonika
Registrikood 12061136
Asutamisaasta 2013
Töötajate arv 1
Tegevjuht Artur
Aadress Mõisaaseme küla Luuka-Reinu Talu, Rapla vald 79632
Telefon 55911634
E-post ratastelpood@gmail.com