Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
AUTROM ,
Tooted/teenused Masinate ja seadmete remont
Registrikood 12262834
Asutamisaasta 2012
Töötajate arv 1
Tegevjuht Toomas Talinurm
Aadress Valgu kontorihoone, 78204 Valgu küla, Märjamaa vald
Telefon 5249311
E-post toomas.talinurm@mail.ee