Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
AK Nordbygg ,
Tooted/teenused Ettevõtte tegeleb allnimetatud ehitusalaste eritöödega:
1. Veevarustuse ja kanalisatsioonitööd!
2. Gaasivarustustööd!
3. Küttesüsteemide müük ja paigaldus.
4. Keevitustööd.
Registrikood 12177293
Asutamisaasta 2011
Töötajate arv 3
Tegevjuht Aleks Kattai
Aadress Raplamaa, Kohilia vald, Sutlema, Vana-Liivaku
Koduleht http://Tegemisel!
Telefon +37256461123
E-post aknordbygg@hotmail.com