Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
KE Elekt,
Tooted/teenused Elektriliinide,alajaamade ehitus
Piirkonna elektrisüstemide hooldus ja käit
Lisainfo 2016.a. käive 442 655€
Registrikood 10865126
Asutamisaasta 2002
Töötajate arv 8
Tegevjuht Argo Saare
Aadress Välja 1 Märjamaa
Koduleht http://www.keelekt.ee
Telefon 5079395
E-post info@keelekt.ee