Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Pirgu Projekt Loominguline Tootmisühistu, Tulundusühistu
Tooted/teenused Ühistu eesmärk on teostada sise- ja väliskeskkonna kujunduse alaseid projekte ühiselt.
Registrikood 10179023
Asutamisaasta 2003
Töötajate arv 1
Tegevjuht Tiit Muller
Aadress Lohu küla, Kohila vald, Raplamaa, 79801