Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
MTÜ SKUUP, Muu
Tooted/teenused MTÜ SKUUP tegeleb seltskondlike sündmuste korraldamisega.
Registrikood 80259781
Asutamisaasta 2008
Töötajate arv 2
Tegevjuht Triin Tõitoja
Aadress Rapla mk Raikküla vald Lipa küla 784020
Koduleht http://skuup.onepagefree.com
Telefon 58150070
E-post triin.toitoja@mail.ee