Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Sindlivabrik,
Tooted/teenused Metsamajandamine, metsa ülestöötamine, metsakinnistute, raieõiguste ost, metsamajadamiskavade koostamine
Lisainfo 2017.a. käive 1 636 749€
2016.a. käive 1 774 394€
Registrikood 10923906
Asutamisaasta 2003
Töötajate arv 10
Tegevjuht Karl-Hendrik Lister
Aadress Oela küla Raplamaa
Koduleht http://www.metsaamet.ee
Telefon 5615 0680
E-post karl@mihkliandrese.ee
Pilt