Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Rapla Bussipark,
Tooted/teenused Bussiveod, üüriruumide ja territooriumi rent, ühistransporditeenus
Registrikood 11096842
Asutamisaasta 2005
Töötajate arv 43
Tegevjuht Jaan Metssalu
Aadress Tallinna mnt.3 RAPLA 79515
Telefon 4894303 4894295 56248010
Faks 4894295
E-post bussipark@gmail.com