Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Miitsar,
Peategevusala Metsamajandust teenindavad tegevused EMTAK koodiga 0201
Tooted/teenused Metsakuivendus, metsa ülestöötamine ja väljavedu, tiikide ehitus, küttepuude müük
Registrikood 10087479
Asutamisaasta 1997
Töötajate arv 2
Tegevjuht Mihkel Haud
Aadress Saueaugu, Saksa, 79520 Raplamaa
Telefon 5646 2422
487 3155
Faks 487 3155
E-post miitsar@hot.ee