Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Helle Kiiver Tammiku talu, FIE
Peategevusala Loomakasvatus EMTAK koodiga 012
Tooted/teenused hobusekasvatus
Registrikood 10263605
Asutamisaasta 1997
Töötajate arv 1
Tegevjuht Helle Kiiver
Aadress Jaama tn.1 79005 Keava alevik
Telefon 487 3126
510 7359
E-post hellekiiver@hotmail.com