Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Ohukotsu Ehitus,
Peategevusala Ehitusplatside ettevalmistus EMTAK koodiga 451
Lisategevusala Muu maismaatransport EMTAK koodiga 602
Tooted/teenused kaevetööd ekskavaator-laadur VOLVO BL-71 -ga, vanade talumajade taastamine
Registrikood 11248163
Asutamisaasta 2006
Töötajate arv 1
Tegevjuht Toivo Hermat
Aadress Kandi talu, Ülejõe küla, 78263 Märjamaa
Koduleht http://www.rek.ee/ohukotsuehitus
E-post toivohermat@qmail.com