Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Klaasistuudio,
Peategevusala Klaasi ja klaasitoodete tootmine EMTAK koodiga 261
Tooted/teenused Puhumistehnikas klaasist meened ja tarbeesemed. Graveerimine klaasile .
Registrikood 11249369
Asutamisaasta 2006
Töötajate arv 2
Tegevjuht Eero Vaikre
Aadress 1.Mai 2A Järvakandi 79101 Raplamaa
Koduleht http://www.klaasipuhumine.ee
Telefon 5349 4352
E-post klaasistuudio@gmail.com
Kaart