Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Tiia Listeri Kõnekool, FIE
Peategevusala Täiskasvanute ja muu koolitus EMTAK koodiga 804
Tooted/teenused Psühholoogia-alane koolitus,kõnetreeningud ja suhtlemiskoolitus, psühholoogia-alane nõustamine, firmade konsultatsioon personali ja inimsuhete teemadel, haridusküsimused, lapsevanemate ja poiste teemad, õpetajate koolitus, koolikeskkonna analüüs ja psühholoogiline kooliabi, kliendikoolitus ja videotreening
Registrikood 3218
Asutamisaasta 1998
Töötajate arv 1
Tegevjuht Tiia Lister
Aadress Rapla vald, Oela küla 79603
Telefon 5650 3525, 489 7543
Faks -
E-post tiialister@hot.ee