Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Tavs Auto,
Peategevusala Muu maismaatransport EMTAK koodiga 602
Tooted/teenused Riigisisene auto-kaubavedu
Registrikood 10059299
Asutamisaasta 1996
Töötajate arv 31
Tegevjuht Teet Tõnts
Aadress Uus 8 Märjamaa alev 78301 Rapla maakond
Koduleht http://www.rek.ee/tavsauto
Telefon 482 1350

Faks 482 1427


E-post tavsauto@hot.ee