Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Turvas, AS
Peategevusala Turba tootmine ja aglomeratsioon EMTAK koodiga 1030
Tooted/teenused Turbatootmine, sh turbabriketi ja turbamuldade tootmine
Registrikood 10342303
Asutamisaasta 1997
Töötajate arv 12
Tegevjuht Aare Erm
Aadress Keskuse tee 3 Alu Rapla vald 79601
Koduleht http://www.rek.ee/turvas
Telefon 486 8246

Faks 486 8246

E-post asturvas@hot.ee