Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
TST,
Tooted/teenused plastmasstoodete tootmine
Registrikood 10087918
Asutamisaasta 1996
Töötajate arv 1
Tegevjuht Priit Salumäe
Aadress Oola Rapla vald 79602 Raplamaa
Koduleht http://www.plast.ee
Telefon 485 6610 ; 514 9829
Faks 485 6610
E-post priit.salumae.tst@mail.ee