Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Teede REV-2 Rapla osakond, AS
Tooted/teenused Teede suvine ja talvine hooldus.
Liikluskorraldusvahendite valmistamine.
Metallkonstruktsioonide ja tarvikute tootmine.
Mehhansimide ja sõiduautode remont ja hooldus.
Registrikood 11402434
Asutamisaasta 1961
Töötajate arv 235
Tegevjuht Erki Mölder
Aadress Viljandi mnt 79, 79514 Rapla
Koduleht http://www.trev2.ee/
Telefon +372 677 6150
Faks +372 677 6151
E-post rapla@trev2.ee
Pilt
kokku 4 pilti