Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
PRIIMO METS,
Tooted/teenused Metsavarumine, metsaväljavedu, metsatransport, kasvava metsa ja metsamaa ost, metsa majandamine ja metsamajandusalased konsultatsioonid, metsamaterjali ost, sae- ja höövelmaterjali müük, tootmispindade rent, autode plekitööd ja kerevenitus
Lisainfo 2016.a. käive 1 294 086€
2015.a. käive 1 351 682€
2014.a. käive 1 449 698 eurot
Registrikood 10359883
Asutamisaasta 1993
Töötajate arv 16
Tegevjuht Aivo Mündel
Aadress Iira küla Kohila vald 79520 Raplamaa
Telefon 489 0696 ; 506 9966
Faks 489 0697
E-post priimomets@priimo.ee