Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Lelle Põllumajanduse,
Tooted/teenused lihaveisekasvatus
Registrikood 10040041
Asutamisaasta 1996
Töötajate arv 7
Tegevjuht Eha Annikov
Aadress Lelle, Põllu küla, Kehtna vald 79002, Raplamaa
Telefon 487 6773
Faks 487 6773
E-post lelle@hot.ee