Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
KUUDA HOOLDEKODU,
Tooted/teenused vanurite ööpäevane hooldus
Registrikood 10480372
Asutamisaasta 1998
Töötajate arv 13
Tegevjuht Aleksander Koch
Aadress Tolli küla Märjamaa vald 78206 Raplamaa
Telefon 482 1323
Faks 489 7958