Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Järvakandi Kommunaal,
Tooted/teenused Vee tootmine ja müük,olmevee ärajuhtimine ja puhastamine, survepesuauto teenused, torustike vaatlus videokaameraga,transporditeenused kopp-laaduri ja Multilift kalluriga, elamute haldamine,üldehitustööd,omanikujärelevalve
Registrikood 10078827
Asutamisaasta 1996
Töötajate arv 6
Tegevjuht Riigo Radik Eerik Salumäe
Aadress Energia 1 Järvakandi 79191 Raplamaa
Koduleht http://www.jarvakandi.ee/index.php/jarvakandi-kommunaal-ou
Telefon 487 7274 529 3354
487 7274 529 3354
Avariitelefon
Faks 487 7274
E-post kommunaal@hot.ee