Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Joel-Siimo Põld, FIE
Tooted/teenused Töökeskkonna-alase dokumentatsiooni koostamine (tööohutusjuhendid, riskianalüüs,sisekontrolli korraldamine jms)
Registrikood 4415
Asutamisaasta 2003
Töötajate arv 1
Tegevjuht Joel-Siimo Põld
Aadress Lepa 10 Kohila alev Raplamaa
Telefon 521 0612 483 3577