Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
S.S. Vigala Puu,
Peategevusala Mööblitootmine EMTAK koodiga 361
Lisategevusala Muude puittoodete tootmine EMTAK koodiga 205
Tooted/teenused - Täispuidust mööbel;
- Mööblidetailid;
- Muud puitdetailid.
Registrikood 10702855
Asutamisaasta 2000
Töötajate arv 16
Tegevjuht Viljo Siimsalu
Aadress Kivi-Vigala Vigala vald 78001 Rapla maakond
Koduleht http://www.vigalapuu.ee
Telefon +372 48 25 544
+372 48 25 544
GSM Viljo Siimsalu
+372 48 25 544
GSM Andrus Sume
Faks +372 48 25 644
E-post info@vigalapuu.ee