Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
PIPERON,
Peategevusala Muu hulgimüük EMTAK koodiga 517
Tooted/teenused Õhuliini lahklülitid 12-52kV
Õhuliini koormuslahklülitid 12-36kV
Lahkkaitsmed alajaamadele 12-36kV
Sulavpanused 12-36kV
Lahklülitid kaabelliinidele
Lahklülitid raudtee elektrijaotussüsteemidele
Keraamiline isolatsioon 6-330kV
Jaotusalajaamad
Komplektalajaamad
Trafoboksid
Jõutrafod
Kaablimuhvid ja nurkpistikud
Tootekoolitused

Keraamilised disaintooted
Äri-ja reklaamkingitused
Helitehnika rent
Valgustehnika rent
Ürituste korraldamine

Registrikood 10616630
Asutamisaasta 2000
Töötajate arv 4
Tegevjuht Kalev Palling
Aadress Viljandi mnt 21A Käru 79201 Raplamaa
Koduleht http://www.piperon.com
Telefon 489 8461
mob:5663 9004
Faks 487 4660
E-post piperon@piperon.com