Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Endel Tammsaar, FIE
Peategevusala Ehituspuusepa ja -tisleritoodete tootmine EMTAK koodiga 203
Tooted/teenused Lamineeritud väikeriiulid
Registrikood 506
Asutamisaasta 1997
Töötajate arv 1
Tegevjuht Endel Tammsaar
Aadress Okka talu Vastja küla Raplamaa
Telefon 489 1926
5344 27273