Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
KREDOR,
Tooted/teenused filmide ja fotode salvestamine koos hilisema töötlusega ning salvestamine VHS,DVD või SVCD formaadis
Registrikood 10953540
Asutamisaasta 2003
Töötajate arv 1
Tegevjuht Aare Hindremäe
Aadress Lau küla Ingliste sjk Rapla maakond
Telefon 511 7345


E-post hindrem@estpak.ee