Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Elve Kull, FIE
Peategevusala Finantsvahendus EMTAK koodiga 65
Tooted/teenused Hea raamatupidamistava alusel raamatupidamislik teenus ja aastaaruannete koostamine nii äriühingutele kui FIE-dele, MTÜ-d; KÜ-d; kaubandus. Raamatupidamiste sisseseadmine.
Raamatupidamisprogrammide HansaRaama; Hansa World; Merit.
Registrikood 69202
Asutamisaasta 2000
Töötajate arv 1
Tegevjuht Elve Kull
Aadress Nõlva 34 Järvakandi 79101 Rapla maakond
Telefon 53 41 19 14
53 41 19 14
E-post elvekull@hot.ee