Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Livia Müür, FIE
Peategevusala Muu teenindus EMTAK koodiga 93
Tooted/teenused 1. Konsultatsioonid töötervishoiu ja tööohutusalaste probleemide lahendamisel ettevõtte asutamisel
Olemasolevate ohutusjuhendite uuendamine või uute väljatöötamine.
2. Riskianalüüs ja sisekontroll
Riskianalüüsi läbiviimine, tegevuskava koostamine terviseriskide vähendamiseks ja vältimiseks ettevõttes.
Töötervishoiu ja tööohutusalase sisekontrolli süsteemi väljatöötamine.
3. Õnnetusjuhtumite uurimine
Tööõnnetuste uurimine, dokumentatsiooni koostamine
Tööandja esindamine tööõnnetusega seotud küsimustes tööinspektsioonis jt sellega seotud asutustes
4.Ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusalase dokumentatsiooni sisse viimine või korrastamine.
Lisainfo Olen suurte praktiliste kogemustega töökeskkonnaspetsialist,töötanud sellel alal kokku 17 aastat.
Tahan olla Teile toeks töötervishoiu ja tööohutusalaste nõuete täitmisel.
Minu tööd aktsepteerib nii Raplamaa Tööinspektsioon kui ka Tallinna ja Harjumaa Tööinspektsioon.
Registrikood 3956
Asutamisaasta 2002
Töötajate arv 1
Tegevjuht LIVIA MÜÜR
Aadress Kuku küla Hagudi 79602 Raplamaa
Telefon
487 1417
5561 8098
E-post livia.myyr@mail.ee