Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
REBGIT,
Peategevusala Muu teenindus EMTAK koodiga 93
Tooted/teenused aknad , uksed, tihendid/müük, paigaldus
Lisainfo
Registrikood 10029789
Asutamisaasta 1993
Töötajate arv 3
Tegevjuht Mati Rebane
Aadress Loo 14 79513 Rapla
Telefon 503 4621
489 4486
Faks 489 4486
E-post
rebgit@estpak.ee