Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Pajaka Puit,
Peategevusala Metsamajandust teenindavad tegevused EMTAK koodiga 0201
Lisategevusala Muu maismaatransport EMTAK koodiga 602
Tooted/teenused kinnistute ja raieõiguste ost, metsa ülestöötamine, puidu transport, puitmaterjali tootmine, lõhutud küttepuude müük, puidust kasesindlite tootmine
Lisainfo 2016.a. käive 1 218 126€
2015.a. käive 1 458 305€
2014.a. käive 1 707 017 eurot
Registrikood 10614341
Asutamisaasta 1998
Töötajate arv 18
Tegevjuht Rain Elfenbein
Aadress Varbola küla Märjamaa vald Raplamaa
Koduleht http://www.pajakapuit.ee
Telefon 482 7384
tel/faks
502 4895
mobiil:
Faks 482 7384
E-post pajakapuit@hot.ee