Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
INGLE, AS
Peategevusala Muude keemiakaupade tootmine EMTAK koodiga 246
Tooted/teenused Kemikaalid toiduaine-, energeetika-, keemia- ja tekstiilitööstusele, sh äädikhape, lahustid, kautshukid, veepuhastuskemikaalid, ADR transport.
Lisainfo 2017.a. käive 17 535 684€, eksport 4 033 613€
2016.a. käive 20 380 978€, eksport 9 187 315€
2015.a. käive 20 741 559€, eksport 7 930 504€
2014.a. käive 23 688 500 EUR
Registrikood 10309081
Asutamisaasta 1992
Töötajate arv 41
Tegevjuht Aare Leinberg
Aadress Ingliste, Kehtna vald, 79004 Raplamaa
Koduleht http://www.ingle.ee
Telefon +372 48 90 190
Faks +372 48 90 191
E-post info@ingle.ee