Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Rapla Finantsinfo,
Peategevusala Raamatupidamisteenused ja -nõustamine EMTAK koodiga 74121
Lisategevusala Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine EMTAK koodiga 7412
Tooted/teenused Raamatupidamise teenus ,raamatupidajate tasemekoolitus,töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus,äriprojektid,ettevõtte sisekontrolli teenus, maksukonsultatsioonid.
Registrikood 10847370
Asutamisaasta 2002
Töötajate arv 1
Tegevjuht Reet Haasmaa
Aadress Tallinna mnt 14 Rapla
Telefon 4890605
4890605
Faks 4890605
E-post raplafinantsinfo@gmail.com
raplafinantsinfo@gmail.com