Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Silva Jõulu, FIE
Peategevusala Muu mujal klassifitseerimata teenindus EMTAK koodiga 9305
Tooted/teenused tõlked inglise-eesti-inglise, vene-eesti keeles, vene-inglise keeles, käsikirjade keeleline toimetamine
Registrikood 70000527
Asutamisaasta 2000
Töötajate arv 2
Tegevjuht Silva Jõulu
Aadress Purku 5-15, 78401 Raplamaa
Telefon 486 3264
kodutelefon
486 3264
mobiiltelefon
E-post Silva.Joulu@mail.ee