Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
RAPLAMAA TOOTJATE,
Peategevusala Põllumajandustoorme ja elusloomade hulgimüük EMTAK koodiga 512
Tooted/teenused Teravilja, seemnete ja loomasööda hulgimüük
Lisainfo Realiseerimise netokäive 2001. aastal oli 50,7 mln krooni.
Registrikood 10233490
Asutamisaasta 1997
Töötajate arv 5
Tegevjuht Viktor Sartakov
Aadress Kuusiku tee 6 79511 Rapla
Telefon 485 5696
Faks 485 5322
E-post rto@hot.ee