Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Tavex,
Peategevusala Segapõllumajandus EMTAK koodiga 013
Tooted/teenused Piimatootmine, veise- ja taimekasvatus
Lisainfo 2016.a. käive 1 264 448€, kasum 34 481€
2015. aasta müügitulu 1 304 096€, puhaskasum 64 670€
2014. aasta müügitulu oli 1 696 674 eurot, ärikasum 351 222
eurot
2013. aasta müügitulu oli 1 751 021 eurot, ärikasum 427 421 eurot.
Registrikood 10029944
Asutamisaasta 1996
Töötajate arv 18
Tegevjuht Artur Kokk
Aadress Lokuta Kehtna vald 79006 Rapla mk
Telefon 486 1345
507 2153
Faks 486 1345
E-post tavex.kokk@neti.ee