Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
VIRU LIHAÜHISTU, Tulundusühistu
Peategevusala Põllumajandustoorme ja elusloomade hulgimüük EMTAK koodiga 512
Tooted/teenused Elusloomade hulgimüük
Lisainfo Realiseerimise netokäive 2001. aastal oli 85,8 mln krooni.
Registrikood 10446286
Asutamisaasta 1998
Töötajate arv 1
Tegevjuht Ermo Sepp
Aadress virulihayhistu@hot.ee
Telefon 510 9177
489 4989
Faks 487 5182
E-post virulihayhistu@hot.ee