Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Järvakandi Soojus,
Peategevusala Auru- ja kuumaveevarustus EMTAK koodiga 403
Tooted/teenused Auru ja kuuma vee tootmine ja jaotamine
Registrikood 10078799
Asutamisaasta 1996
Töötajate arv 4
Tegevjuht Leho Lindmaa
Aadress Tehaste 3 Järvakandi 79101 Raplamaa
Koduleht http://www.jarvakandisoojus.ee
Telefon 487 7207
Faks 487 7432
E-post info@jarvakandisoojus.ee