Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
RAHEST,
Peategevusala Isiklike tarbeesemete ja kodumasinate parandus EMTAK koodiga 527
Lisategevusala Muude seadmete paigaldus EMTAK koodiga 4534
Tooted/teenused Külmikute remont, auto konditsioneeride täitmine
Registrikood 10060747
Asutamisaasta 1996
Töötajate arv 1
Tegevjuht Toomas Pärn
Aadress Viljandi mnt 72G 79514 Rapla
Koduleht http://www.kodumasinateremontraplas.ee
Telefon 5118987, 4896501
5118987, 4896501
Faks
E-post tom.parn@mail.ee