Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
HILLEBERG EESTI,
Peategevusala Tekstiiliesemete tootmine EMTAK koodiga 174
Tooted/teenused Muude tekstiilesemete tootmine
Lisainfo 2017.a. müügitulu 5 215 236€, eksport 5 214 916€, kasum 70 183€
2016.a. müügitulu 4 307 974€, eksport 4 306 758€, kasum -14 629€
2015.a. müügitulu 3 730 258€, eksport 3 729 928€, kasum 37 385 €
2014. aasta: müügitulu 3 170 528 EUR
2009. aasta: müügitulu 1 949 412 EUR (ekspordi osakaal müügitulust 100%), kasum 34 226 EUR.
Registrikood 10174698
Asutamisaasta 1997
Töötajate arv 30
Tegevjuht Juta Heinvee
Aadress Jürna 8, 79514 Rapla
Koduleht http://www.hilleberg.com
Telefon +372 48 96 756
Faks +372 48 94 021
E-post hilleberg@hilleberg.ee
Pilt