Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
RMW, AS
Peategevusala Muu maismaatransport EMTAK koodiga 602
Tooted/teenused Auto-kaubavedu.
Lisainfo 2017.a. käive 4 851 287€, eksport 1 313 697€
2016.a. käive 4 838 853€, eksport 1 313 604€
2015.a. käive 5 225 458€, eksport 1 942 210€
2014. aasta käive 5 198 985 EUR
2011. aasta: müügitulu 5 640 077 EUR (ekspordi osakaal müügitulust 11%), kahjum 88 905 EUR.
Registrikood 10048485
Asutamisaasta 1993
Töötajate arv 72
Tegevjuht Taivo Kuusing
Aadress Kastani 5, 79514 Rapla
Koduleht http://www.rmw.ee
Telefon +372 48 92 145
Faks +372 48 56 275
E-post info@rmw.ee