Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
Kaiu LT,
Peategevusala Segapõllumajandus EMTAK koodiga 013
Tooted/teenused Ühendatud taime- ja loomakasvatus
Lisainfo 2017.a. käive 2 907 999€
2016.a. käive 2 019 078€
2015.a. käive 2 419 118€
2014.a. käive 2 903 444 eurot.
Realiseerimise netokäive 2009.aastal oli 21,5 miljonit krooni.
Registrikood 10028353
Asutamisaasta 1993
Töötajate arv 40
Tegevjuht Margus Muld
Aadress Kaiu alevik 79301 Rapla mk
Telefon 484 5533
Faks 484 5533