Raplamaa ettevõtete elektrooniline kataloog
Vaata ettevõtteid
Omavalitsuste järgi
Ettevõtlusvormi järgi
Tähestiku järgi
Tegevusala järgi
Tegevusala järgi
Otsi
Firma nimi
Märksõna
EMTAK
Kõikjalt
Muuda ettevõtte
andmeid


Kataloogiga seotud ettepanekud, märkused ja küsimused on oodatud Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse elektronpostile: raek@raek.ee
V&V Veod,
Peategevusala Muu maismaatransport EMTAK koodiga 602
Tooted/teenused Rahvusvaheline auto-kaubavedu
Lisainfo 2015.a. käive 783 761€
Realiseerimise netokäive 2000. aastal oli 7,4 miljonit krooni.
Registrikood 10236979
Asutamisaasta 1997
Töötajate arv 10
Tegevjuht Vahur Männa
Aadress Põllu 35 Järvakandi 79101 Raplamaa
Telefon 487 7557
510 8895

Faks 487 7557